Återvinning av kläder ska bli lättare

Regeringen, med Centerpartiet i spetsen, vill se en giftfri garderob. Tyvärr ser det inte ut så idag.

Konsumtionen av textilier har ökat med 40 procent under de senaste decennierna i Sverige, vilket medför miljöproblem både i Sverige och i de länder där textilierna tillverkas. Produktionen av textilier är resurskrävande, både vad gäller energi och vatten. Dessutom används stora mängder farliga ämnen i textiltillverkningen som kan skada både människor och miljö. Textilproduktion ger också upphov till utsläpp. Flera farliga ämnen kan finnas kvar i produkterna när de satts på den svenska marknaden. Idag förbränns största delen av det textilavfall som genereras i Sverige. Endast 20 % återanvänds och en försvinnande liten andel går till materialåtervinning. Detta trots att textilier är en värdefull resurs och miljövinsten vid återanvändning är stor jämfört med förbränning.

 

atervinning

Regeringen har därför bett naturvårdsverket att ta fram ett förslag på hur textilåtervinningen skulle kunna öka. Deras förslag är att Sverige inom fyra år ska ha ett lättillgängligt återvinningssystem av textilier.

Dessutom föreslår Naturvårdsverket att:

År 2020 återanvänds 40 % av de textilier som satts på marknaden.
År 2020 materialåtervinns 25 % av de textilier som satts på marknaden, i första hand till nya textilier.
Senast 2020 underlättas kretsloppet för textilier av att särskilt farliga ämnen och andra ämnen med oönskade egenskaper inte förekommer i nyproducerade textilier.
Har du någon idé kring hur vi kan öka återvinningen av kläder och textilier? Hör gärna av dig till oss på emma@giftfriaklader.se