Artiklar:

EU skärper reglerna för farlig textil.

thumbsAG2G3VZY

Nonylfenoletoxilat, en miljöskadlig kemikalie som används i kläder ska försvinna. Fem år har industrin på sig att fasa ut kemikalien. Arbetet påbörjades efter ett initiativ av dåvarande miljöminister Lena Ek (C).

– -Sverige har varit väldigt aktiva och den rödgröna regeringen måste fortsätta vara lika aktiva som Centerpartiet och Alliansregeringen var med att påpeka för EU vilka ämnen man bör förbjuda. Där har Sverige fyllt en väldigt viktig roll, säger Kristina Yngwe, Centerpartiets miljöpolitiske talesperson.

Det är framförallt i tillverkningsprocessen som nonylfenoletokilat används idag och släpps sedan ut i miljön med vattnet från fabrikerna. På samma sätt släpps det ut när nya plagg tvättas de första gångerna.

Det är svenska Kemikalieinspektionen som på uppdrag av Lena Ek 2011 tog fram argument till EU:s kemikaliemyndighet ECHA  för att förbjuda nonylfenoletoxilat och nonylfenol i importerade textilier. När Kemikalieinspektionen testat för nonulfenoletokilat visade det sig att 48 av 110 plagg innehöll ämnet enligt uppgift till Sveriges Radio.

-Det är glädjande att det arbete som Lena Ek och Centerpartiet gjort för en giftfri vardag ger resultat på EU-nivå. Nu kan en utfasning av just detta ämne påbörjas och det ser jag som väldigt positivt, säger Kristina Yngwe.

Läs mer om en giftfri vardag.

 

 

 

 

Lena Ek: Det ska bli lättare att återvinna kläder

Det ska bli enklare att återvinna kläder och textilier. Frågan har drivits länge av Centerpartiet och idag presenterar Lena Ek att regeringen nu föreslår just det. Det skriver Svenska Dagbladet idag. – Konsumtionen av textilier har ökat med 40 procent och väldigt mycket återvinns inte, utan går rakt ut i systemet och bränns, det finns …
Läs mer »